masaż klasyczny Zgierz Łódź, opieka seniora
  informacje o ćwiczeniach
 

ćwiczenia bierne - wykonywane przez terapeutę   bez czynnego udziału chorego,

ćwiczenia czynno-bierne  –  pacjent czynnie rozluźnia mięśnie natomiast ruch wykonywany jest biernie,

ćwiczenia wspomagane  - przeznaczone są dla osób, które mogą wykonać ruch przy pomocy zdrowej kończyny  lub przy
pomocy terapeuty,

ćwiczenia izometryczne - polegają na czynnym napinaniu mięśni bez zmiany długości ich włókien,

ćwiczenia oporowe - zwiększają siłę i masę mięśni, wytrzymałość kości oraz metabolizm organizmu.

Metoda PNF - ma na celu  maksymalne pobudzenie  proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory
mózgowej w celu ułatwienia  ruchu w obszarze uszkodzonym.wskazania do ćwiczeń: 

•choroby zwyrodnieniowe stawów,
•naderwania i zerwania więzadeł,
•choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
•dysplazja stawów,
•przewlekłe choroby mięśniowo - szkieletowe,
•urazy ostre narządu ruchu,
•przykurcze, osłabienie mięśniowe,
•ból w przebiegu wyżej wymienionych schorzeń,
•zaburzenia równowagi,
•zaburzenia koordynacji.

 
  Darmowy PageRank  
 
m&r
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja